ارسطو: مبانی تاریخ تحول اندیشه وی

25,000 تومان

مؤلف در این اثر قصد دارد زمینه‌ها و عناصر افلاطونی اندیشه‌ی ارسطو را بازنمایی کند. بدین منظور وی به سراغ نوشته‌های نخستین ارسطو – که غالباً صورت محاوره‌ای دارد- رفته و ضمن تحلیل محتوا و مضامین این نوشته‌ها، دست به مقایسه آن‌ها با نوشته‌های متأخر ارسطو می‌زند.

ناموجود