اسطوره های روسی

18,000 تومان

نویسنده  در این کتاب با بهره‌گیری از آثار گوناگون، از جمله فرم‌های روایتی حکایت، افسانه‌های مذهبی، آوازهای حماسی، مرثیه‌های سوگواری و قصه‌های قومی، تحول مضمون‌های عمده را دنبال می‌کند و اسطوره‌های روس را در بستر اسطوره‌شناسی جهان قرار می‌دهد.

ناموجود