اسلام و کثرت گرایی دینی

17,000 تومان

از انتشارات کتاب طه :
کثرت‌گرایی دینی به عنوان یک نظریه جذاب معاصر پرسش‌های چالش‌برانگیزی را پیش روی ما می‌گذارد: پرسش‌هایی درباره حقیقت دینی، نجات و رستگاری، تکلیف ما در برابر خدا و از همه مهم‌تر رویکرد ما به کسانی که دینی غیر از دین ما اختیار کرده‌اند.
دکتر محمد (گری) لگنهاوزن، فیلسوف معاصر، در این کتاب به معرفی رویکرد «کثرت‌گرایی دینی غیر فروکاهشی» پرداخته است. این رویکرد، بیانگر این نکته است که حقیقت دینی بیرون از قلمرو اسلام نیز وجود دارد و غیرمسلمانان هم می‌توانند به بهشت راه یابند و اینکه رفتار با غیرمسلمانان باید توام با ادب و احترام باشد.

ناموجود