تاریخ مغول در ایران

25,000 تومان

اين اثر (1953) كه به فرهنگ مغولان از نخستين روزهاى حمله آنان به ايران مى‌پردازد (756 – 616 ه.ق)، با اشارت‌هايى به چگونگى پيدايى اين فرهنگ و احوال مغولان چين، ماوراء النهر و تركستان و مغولستان و دشت قپچاق، اين موضوع را پى‌مى‌گيرد و سرانجام به انقراض سلطنت آنان در ايران پايان مى‌يابد

ناموجود