خیام صادق (مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام)

18,000 تومان

ار انتشارات نشر چشمه :
صادق هدایت درباره خیام مطالعات بسیار وسیعی داشت که حاصل آن دو کتاب است: رباعیات عمر خیام و ترانه‌های خیام که متن کامل این کتب در این مجموعه با مقدمه‌ها و اطلاعات دیگر آمده است. صادق هدایت درباره خیام میگوید: «…این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پر مغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی که در ادوار مختلف انسان را سرگردان کرده و افکاری که جبرا به او تحمیل شده و اسراری که برایش لاینحل مانده مطرح میکند…» «…خیام نماینده ذوق خفه شده، روح شکنجه دیده و ترجمان ناله‌ها و شورش یک اایران بزرگ، باشکوه، آباد و قدیم است…»

ناموجود