عرفان جمالی در اندیشه‌های احمد غزالی

10,000 تومان

در این نوشتار به تفسیر نظریات احمد غزالی به عنوان بنیانگذار عرفان عاشقانه و رابطه عاشقانه عبد و معبود، پرداخته شده و ابعاد و کارکردهای عشق و محبت از منظر وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ناموجود

در صورت موجود شدن خبرم کن