فلسفه تاریخ هنر

75,000 تومان 45,000 تومان

این کتاب درباره شناخت روش‌هاى تاریخ هنر و بررسى مسایل مربوط به تفکر تاریخى به رشته تحریر درآمده است؛ و پژوهشى است در خصوص آنچه تاریخ علمى هنر مى‌تواند انجام دهد

فلسفه تاریخ هنر

75,000 تومان 45,000 تومان