مبانی انسان شناسی

14,000 تومان

واژه «انسان شناسی» ترجمه واژه ای یونانی به معنی مطالعه مردم است. این عبارت ایجازی قانع کننده دارد و مطمئنا همان کاری است که انسان شناسان انجام می دهند.

ناموجود