مسائل ذهن از دکارت تا ویتگنشتاین

13,000 تومان

بخش نخست، (ذهن و بدن) با ملاحظه این نگره آغاز می گردد که ذهن بشری چیزی غیر مادی است که در فعالیت هایش، به مظاهر و نشانه های جسمانی هیچ نیازی ندارد.بخش دوم، با این برداشت آغاز می گردد که تجارب درونی، دقیقا» با فرایندهای  مغزی «اینهمانی” دارند یا می توانند داشته باشند.

ناموجود

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.