مقدمه ابن خلدون(2 ج)

120,000 تومان

«مقدمه ابن‌خلدون» یکی از بزرگترین آثار علمی و تاریخی عالم اسلام در سده هشت و نه هجری است که در آن نخستین بار از فلسفه تاریخ و جامعه‌شناسی و مبادی علم اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی سخن به میان می‌آید

ناموجود