نظریه ارزش مارکس

50,000 تومان

ار انتشارات نشر مرکز :
اثر حاضر نوشته روبین، اقتصاددان بزرگ مارکسیست روس، درسال 1928 در روسیه به چاپ رسید. برای نخستین بار ترجمه انگلیسی آن در 1967 انتشار یافت. به دلیل شرح و تحلیل ژرف نگرانه‌ی نظریه‌ی مارکس، و نیز گرایش نیرومند هگلی آن، و اتخاذ رویکرد روش شناختی دیالکتیکی هگلی – مارکسی، به یک اثر ماندگار و کلاسیک بدل شد. این اثر روبین مسلما بعد از خود سرمایه، جدی‌ترین و منظم‌ترین تلاش در شرح و دفاع از نظریه ارزش به شمار می‌رود

ناموجود