هایدگر در افق تاریخی ما

21,000 تومان

کتاب هایدگر در افق تاریخی ما مجموعه ای از مقالات و مصاحبه های اینجانب در خصوص نحوه ورود، حضور و اثرگذاری اندیشه های مارتین هایدگر در افق معنایی و تاریخی ما ایرانیان به همراه نیم نگاهی به موقعیت هایدگر شناسی در ایران و تحولاتی است که در حوزه ترجمه های آثار این حکیم بزرگ آلمانی و مطالعات هایدگرپژوهی در ایران صورت گرفته است

ناموجود