آثار نایاب صادق هدایت

12,000 تومان

این نخستین بار است که این آثار به صورت کتابی واحد چاپ می‌شوند. این آثار توسط صادق هدایت در سال‌های 1310 تا 1325 نوشته یا ترجمه شده‌اند. بعضی از آثار را صادق هدایت با نام مستعار مانند منشی حضور، ق. مسکین‌جامه، پ. مازیار، ا. م، علینقی پژوهش‌پور، محمدرحیم گردان‌سپهر یا ص. ه. امضا کرده است.

ناموجود