اصل گرایی

25,000 تومان

اصل‌ گرایی یعنی در طول روز کارهای کمتری انجام دهیم ولی همین کارهای کمتر را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. در واقع باید یاد بگیریم که سر خودمان را بیهود شلوغ نکنیم؛ زیرا درگیر بودن به معنای بازدهی بالا نیست.

ناموجود