بیداری ایمان در مهایانه

20,000 تومان

بوداییان در هر دو طریقت بزرگ هینه یانه و مهایانه،به خلاف مسلمانان که فقط یک کتاب مقدس اصلی دارند،بیش از هزار متن مقدس دارند،که حجم برخی از آن ها فقط چند صفحه است و برخی هم شاید به هزار صفحه برسد.برخی از این کتاب مقدس سوتره به شمار می آیند و برخی شاستره سوتره متن اصلی به شمار می آید و از زبان بودا فرآخته میشود،و شاستره ها،شروح آیین اند و معمولا در آن ها از سوتره های برجسته استفاده میشود و در ضمن شاید از کسی منسوب به کسی باشد،مثل همین بیداری ایمان،که منسوب به اشوه گوشه است

ناموجود

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.