تولد اهریمن: عوامل پیدایش دولت اسلامی عراق و شام

17,000 تومان

این کتاب سعی دارد تا روند شکل‌گیری تاریخی جماعت‌های جهادی را از آغاز تاکنون بررسی و دلایل نقش‌آفرینی آن‌ها را در درون همین جوامع جستجو کند. در این کتاب بیان می‌شود که وقوع یک جنگ جدید در خاورمیانه عربی انگار به یک عادت تبدیل شده است

ناموجود