جنگ چهره ی زنانه ندارد

36,000 تومان

«جنگ چهره ی زنانه ندارد» روایتِ پُرفرازونشیبی از روزگار و خاطراتِ زنانی که در ارتشِ اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم جنگیدند و حالا بعد از سال ها از کابوس ها، تنهایی و هول های شان می گویند

ناموجود

در صورت موجود شدن خبرم کن