جود گمنام

50,000 تومان

کرایست مینستر شهری است دانشگاهی و بهشتی و خیال انگیز، که از دور خیال جود فاولی را به سوی خویش می خواند. اما چیزی که جود را از مسیر این علاقه منحرف می کند کشف زنان و لذت ناشی از همدمی با آن هاست: آری، همه ی آرزوها را فدای عشق جسمانی آرابلا و نیاز روحی خود به دخترعمو سو می کند … این دو … این عشق خاکی و اثیری، وی را از مسیر اولیه ای که برای خود معین کرده بود دور می کنند و به کشمکش با جامعه وا می دارند… کشمکشی که جود را به خاک مذلت فرو می غلتاند.

ناموجود

در صورت موجود شدن خبرم کن