درآمدی بر مایکل اوکشات

31,000 تومان

مایکل اوکشات یکی از مهم‌ترین فیلسوفان قرن بیستم است و سهم مهمی در فلسفه‌ی سیاسی و طرح نظریه‌های محافظه‌کاری و لیبرال داشته و علاوه بر آن در فلسفه‌ی تاریخ، زیبایی شناسی، فلسفه‌ی دین و فلسفه‌ی آموزش هم بلندآوازه است

ناموجود