راهنمای درمان اهمال‌کاری

20,000 تومان

نگارنده ضمن بررسی تفاوت افراد تنبل با اهمال کار، راهکارهای ساده‌ای را برای شناسایی و مقابله با اهمال‌کاری بیان کرده است. همچنین این کتاب حاوی یادداشت‌های شخصی نویسنده و دستورالعمل‌ها، تمرین‌هایی از طیف ساده تا پیچیده است که باعث ایجاد آمادگی در افراد برای تغییرات بزرگ‌تر می‌شود. در آغاز هر فصل یک دستورالعمل از یافته‌های ابتدایی و پایانی آن فصل ارائه شده است.

ناموجود