رویا حماسه اسطوره

15,000 تومان

در این کتاب پس از شناخت ریشه و معنای واژه اسطوره ویژگی های فلسفه نشان داده می شود.آنگاه پس از بیان چگونگی ارتباط انسان و جهان در اندیشه اسطوره ای و روند آفرینش اسطوره ای ارتباط اسطوره با تاریخ و با جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه ذهن آدمی تحلیل می شود. بخشی از کتاب نبز به چگونگی تکوین رویا و مفهوم و گونه های آن پرداخته و وجوه مشابهت رویا با اسطوره را آشکار می سازد و سرانجام با بررسی ارتباط این دو مقوله با حماسه نشان میدهد برای تحلیل و کاوش در شاهنامه و دستیابی به ژرفای این اثر جاوید کاربرد این دیدگاه و اتکا به نهاد شناسی نماد شناسی و باور شناسی ضروری است.

ناموجود

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.