سه نمایشنامه از لورکا

30,000 تومان

سه نمایشنامه: عروسی خون، یرما، خانه ی برناردا آلبا
این سه نمایش‌نامه در فاصله‌ی سال‌های 1933 تا 1936 و به طور متوالی نوشته شده‌اند. اکثر قهرمانان درام لورکا، بار گران‌وزنی را به‌دوش می‌کشند.

ناموجود