فرهنگ جامع مطالعات ترجمه

12,000 تومان

کتاب فرهنگ جامع مطالعات ترجمه اولین اثر جامع در این رشته می باشد. برای گردآوری این اصطلاحات از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات ترجمه خواسته شده اصطلاحات تخصصی متون درسی خود را استخراج نمایند. 

ناموجود