مادام دولاشانتری

15,000 تومان

“انوره دوبالزاک “در “مادام دولاشانتری “رویدادها و حوادث عمومی را با یک داستان موازی درباره اخلاق، اندیشه‌ها و احساسات مردم بازگو کرده تاریخ رسمی را با تاریخ خصوصی پیوند می‌زند

ناموجود