نابغه شرق

30,000 تومان

 بوعلی جوانیست نیرومند – با اندام ورزیده – بلند بالا . بسیار خوش قیافه وزیبا – دارای حافظه و هوش خارق العاده وسرعت انتقال عجيب . قیافه – شناسی و روانشناس – بی اندازه موقر و متین – لحن بیانش جالب و جاذب وهمیشه در جامه های تمیز و آراسته دیده میشود

ناموجود