سخن روز

آدمکشی بخشی از دیالکتیک افسانه است ، چیزیست که برای تحقق زیبایی افسانه ای رستگاری ضرورت دارد . راسکولنیکف . از قتل به بعد هر عمل او مهم و معنی دار می شود .        ص285 – کتاب پوست انداختن

تازه های فروشگاه

همه کتاب ها
40%

ادبیات فارسی

سهروردی و مکتب اشراق

42,000 تومان 26,000 تومان
40%
در انبار موجود نمی باشد
72,000 تومان 45,000 تومان
40%
در انبار موجود نمی باشد
65,000 تومان 40,000 تومان
40%
در انبار موجود نمی باشد
40%
در انبار موجود نمی باشد
168,000 تومان 110,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

شخصیت پردازی پویا

70,000 تومان 42,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

داشتن و نداشتن

39,000 تومان 24,000 تومان
40%
در انبار موجود نمی باشد

علوم انسانی

فرهنگ پسامدرن

120,000 تومان 75,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
40%
در انبار موجود نمی باشد
79,000 تومان 50,000 تومان
40%
45,000 تومان 27,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

علوم انسانی

پدیدارشناسی مکان

18,000 تومان
40%
در انبار موجود نمی باشد
40%

جامعه شناسی

هنر شناخت مردم

55,000 تومان 33,000 تومان
40%
200,000 تومان 120,000 تومان
40%
در انبار موجود نمی باشد
40%
در انبار موجود نمی باشد

داستان ایرانی

روز اول قبر

30,000 تومان 18,000 تومان
40%
در انبار موجود نمی باشد

نمایش

آدم ها

29,000 تومان 18,000 تومان

بلاگ