سخن روز

خیلی وقت است که برای افکار یا قضاوت مردم پشیزی ارزش قایل نیستم. پس هر طور میلتان است، اگر می خواهید فکر کنید که من این قصه را از سر خودپسندی منتشر می کنم. از همه چیز که بگذریم، من هم مثل هر کس دیگر از گوشت و خون و مو و ناخن ساخته شده ام و به نظرم غیر واقع بینانه است اگر کسی انتظار خصلت های خاصی را از من داشته باشد. گاهی وقت ها می شود که یک نفر احساس می کند یک ابر مرد است، و فقط بعدها پی می برد که او هم پست و شریر و خیانتکاری بیش نیست.                        کتاب تونل

تازه های فروشگاه

همه کتاب ها
40%

داستان ایرانی

مدیر مدرسه

18,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

17 اصل کار تیمی

21,000 تومان

نمایش

بیداری

8,000 تومان
40%
135,000 تومان
40%
270,000 تومان

فرهنگ و دائره المعارف

*فرهنگ نوجوان سخن (دو جلد)*

350,000 تومان
40%
35,000 تومان
40%
75,000 تومان

بلاگ

همه نوشته ها