40%

داستان خارجی

دریا دریا

70,000 تومان 42,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

برای من غمگین نشوید

22,000 تومان 14,000 تومان

ادبیات خارجی

خرده داستان ها

8,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

داستان های برق آسا

16,000 تومان 10,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

یک مرد

80,000 تومان 48,000 تومان
40%

داستان ایرانی

شب به خرس

28,000 تومان 17,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

جامعه شناسی عشق

62,000 تومان 36,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

اینک خزان

60,000 تومان 36,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

کیفر آتش (برج بابل)

125,000 تومان 75,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

ماه و خورشید فلک

95,000 تومان 55,000 تومان
40%
225,000 تومان 140,000 تومان
40%
185,000 تومان 110,000 تومان
40%
40,000 تومان 24,000 تومان
40%
40,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان خارجی

یک بعلاوه یک

60,000 تومان 36,000 تومان
40%

داستان خارجی

مسیر سبز

98,000 تومان 60,000 تومان
40%

داستان خارجی

هوندا

55,000 تومان 33,000 تومان
40%
30,000 تومان 18,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

تکنیک رهایی ذهن

18,000 تومان 11,000 تومان
40%

داستان ایرانی

سه کتاب

37,000 تومان 23,000 تومان
40%

داستان خارجی

زنی که دروغ می گوید

40,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان ایرانی

آن ها که نیستند

25,000 تومان 15,000 تومان
40%

داستان خارجی

جنوب بدون شمال

45,000 تومان 27,000 تومان
40%

داستان ایرانی

بحر و نهر

35,000 تومان 21,000 تومان
40%

داستان خارجی

محاکمه

35,000 تومان 20,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

سهراب سپهری

35,000 تومان 21,000 تومان
40%

داستان خارجی

توی کثیف درون من

39,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان ایرانی

سوء قصد به ذات همایونی

54,000 تومان 33,000 تومان
40%

تاریخ

من زنده ام

40,000 تومان 24,000 تومان
40%
69,000 تومان 42,000 تومان
40%

داستان خارجی

موش کتاب خوان

30,000 تومان 18,000 تومان

داستان خارجی

جان عزیزم

15,000 تومان
40%

داستان خارجی

نه فرشته نه قدیس

50,000 تومان 30,000 تومان

داستان خارجی

خاله تولا

10,000 تومان
40%
29,000 تومان 18,000 تومان
40%
38,000 تومان 23,000 تومان
40%

جامعه شناسی

تولد زیست سیاست

60,000 تومان 36,000 تومان
40%

داستان خارجی

عامه پسند

40,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان خارجی

جوهرک

43,000 تومان 26,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

زبان از یاد رفته

45,000 تومان 27,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

چگونه فروید بخوانیم

26,000 تومان 16,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

چهارراه پولسازی

68,000 تومان 41,000 تومان
40%
34,000 تومان 21,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

مدیریت بحران

30,000 تومان 18,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

هوش مالی

42,000 تومان 25,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

واقعیت

49,000 تومان 30,000 تومان
40%
40,000 تومان 24,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

قدرت تمرکز

72,000 تومان 44,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

برتری خفیف

48,000 تومان 29,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

روان شناسی زنان

65,000 تومان 39,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

هیچ چیز تصادفی نیست

61,000 تومان 37,000 تومان
40%
30,000 تومان 18,000 تومان
40%

سینما

نگاه و صدا

22,000 تومان 14,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

بی بال و پر

22,000 تومان 14,000 تومان

ادبیات فارسی

از این سو و آن سو

15,000 تومان
40%

داستان خارجی

سکوت قبرستان

490,000 تومان 30,000 تومان
40%

داستان خارجی

در اسارت زمان

65,000 تومان 39,000 تومان
40%

داستان خارجی

دیگر تنها نیستی

28,000 تومان 17,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

پاکسازی ضایعات گذشته

45,000 تومان 27,000 تومان

ادبیات فارسی

کلمات علیه غرا

20,000 تومان
40%
30,000 تومان 18,000 تومان
40%

داستان خارجی

زمان لرزه

35,000 تومان 21,000 تومان
40%

داستان خارجی

رنگ آتش شماره یک

44,000 تومان 27,000 تومان
40%
50,000 تومان 30,000 تومان
40%
55,000 تومان 35,000 تومان
40%

داستان ایرانی

پانته آ(2ج)

175,000 تومان 110,000 تومان
40%
90,000 تومان 54,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

شوری در سر

105,000 تومان 63,000 تومان
40%

داستان خارجی

روزگار عصیان

35,000 تومان 21,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

روان شناسی تنبلی

35,000 تومان 21,000 تومان
40%

داستان خارجی

روزگار سخت

70,000 تومان 42,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

چگونه عادی نباشیم

42,000 تومان 26,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

جهانی نو

55,000 تومان 33,000 تومان
40%

داستان ایرانی

راز یک خیانت

60,000 تومان 36,000 تومان
40%

داستان خارجی

دختر خوب

51,000 تومان 31,000 تومان
40%

داستان ایرانی

خون خورده

53,000 تومان 32,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

خمسه نظامی به نثر

60,000 تومان 36,000 تومان

ادبیات فارسی

خانه هستی

12,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

هاگاکوره

34,000 تومان 21,000 تومان
40%
50,000 تومان 30,000 تومان
40%
135,000 تومان 85,000 تومان
40%
35,000 تومان 21,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

داشتن یا بودن

44,000 تومان 27,000 تومان
40%

داستان خارجی

حرف بزن

44,000 تومان 27,000 تومان
40%

داستان ایرانی

آرونی را بکش

52,000 تومان 32,000 تومان
40%
57,000 تومان 35,000 تومان
40%
38,000 تومان 23,000 تومان
40%

داستان خارجی

خزان خودکامه

35,000 تومان 21,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

متن هایی برای هیچ

14,000 تومان 9,000 تومان

ادبیات خارجی

زندگینامه لورکا

20,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

ذهن کامل نو

57,000 تومان 35,000 تومان
40%

جامعه شناسی

به سوی تمدن جدید

20,000 تومان 12,000 تومان
40%
35,000 تومان 21,000 تومان
40%

داستان خارجی

بدرود آناتولی

50,000 تومان 30,000 تومان
40%
42,000 تومان 26,000 تومان
40%

داستان خارجی

دزد دقیقه ها

29,000 تومان 18,000 تومان
40%
68,000 تومان 41,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

چرخه زندگی زنانه

58,000 تومان 35,000 تومان

ادبیات فارسی

ماهتاب شام شرق

35,000 تومان

ادبیات فارسی

دفتر اشعار صوفی

25,000 تومان
40%
38,000 تومان 23,000 تومان
40%

سینما

نجات گربه

38,000 تومان 23,000 تومان
40%
95,000 تومان 57,000 تومان
40%

داستان خارجی

تزار عشق و تکنو

52,000 تومان 32,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

جبار (شکسپیر و سیاست)

40,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان خارجی

ارواح در اتاق عروس

20,000 تومان 12,000 تومان
40%

داستان خارجی

درد نهفته

56,000 تومان 34,000 تومان
40%

داستان خارجی

گتسبی بزرگ

48,000 تومان 29,000 تومان
40%
40,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان خارجی

حالا جلوی مرا نگیر

55,000 تومان 33,000 تومان
40%

داستان خارجی

کنسول افتخاری

52,000 تومان 32,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

دخترا عذرخواهی چرا

40,000 تومان 24,000 تومان
40%
27,000 تومان 17,000 تومان
40%

داستان ایرانی

رقص خون

25,000 تومان 15,000 تومان
40%

داستان خارجی

تنها داستان

38,000 تومان 23,000 تومان
40%

داستان ایرانی

خانه ای در جنوب

33,000 تومان 20,000 تومان
40%
50,000 تومان 30,000 تومان
40%

داستان خارجی

آزادی

60,000 تومان 36,000 تومان
40%

داستان خارجی

سراشیب طولانی

48,000 تومان 29,000 تومان
40%

علمی

طرح بزرگ

36,000 تومان 22,000 تومان

داستان ایرانی

شهری چون بهشت

20,000 تومان

داستان ایرانی

جزیره سرگردانی

20,000 تومان
40%

داستان ایرانی

گل

38,000 تومان 23,000 تومان
40%

داستان خارجی

تمامی حقوق محفوظ است

72,000 تومان 44,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

طنز

23,000 تومان 14,000 تومان
40%
35,000 تومان 21,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

زنانی که از ریشه می رویند

72,000 تومان 43,000 تومان
40%

داستان ایرانی

انار بانوی من

50,000 تومان 30,000 تومان
40%

داستان خارجی

خوگوش قومزه

30,000 تومان 18,000 تومان
40%
34,000 تومان 20,000 تومان
40%

داستان ایرانی

شب طاهره

16,000 تومان 10,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

رقص با فیل ها

45,000 تومان 27,000 تومان
40%

داستان ایرانی

بازی های مردانه

26,000 تومان 16,000 تومان

داستان ایرانی

ایام بی شوهری

11,000 تومان

ادبیات خارجی

شب و روز

30,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

زبده الآثار

75,000 تومان 45,000 تومان
40%
50,000 تومان 30,000 تومان
40%
34,000 تومان 21,000 تومان
40%

داستان خارجی

چشمان الیشا

52,000 تومان 32,000 تومان
40%

داستان ایرانی

راز سایه

75,000 تومان 45,000 تومان
40%

داستان خارجی

سایه هایی بر پنجره

49,000 تومان 30,000 تومان
40%

داستان خارجی

کتاب تابستان

33,000 تومان 20,000 تومان
40%

داستان ایرانی

در امتداد سپیده

55,000 تومان 33,000 تومان
40%

داستان خارجی

زندگی پنهان ربکا

45,000 تومان 27,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

رازهای ازدواج موفق

98,000 تومان 58,000 تومان
40%

داستان ایرانی

مرد کبود

30,000 تومان 18,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

مرد آبرنگی

42,000 تومان 25,000 تومان
40%
80,000 تومان 50,000 تومان
40%
40%

داستان ایرانی

کشتی شکسته ها

26,000 تومان 16,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

آن چنان که بودیم

44,000 تومان 26,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

زمانه و آدم هایش

18,000 تومان 12,000 تومان
40%

داستان ایرانی

شیب تند

20,000 تومان 12,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

طومار درد و داغ

45,000 تومان 27,000 تومان
40%

داستان ایرانی

سیاوش اسم بهتری بود

20,000 تومان 12,000 تومان
40%
78,000 تومان 50,000 تومان
40%

داستان ایرانی

روضه نوح

10,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

تراژی کمدی

39,000 تومان 24,000 تومان

روانشناسی و موفقیت

بینش خلاق

20,000 تومان
40%
52,000 تومان 30,000 تومان
40%
125,000 تومان 75,000 تومان
40%
97,000 تومان 60,000 تومان
40%
110,000 تومان 70,000 تومان
40%
38,000 تومان 22,000 تومان

ادبیات خارجی

جیمز جویس

10,000 تومان
40%
34,000 تومان 22,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

دفترچه ممنوع

55,000 تومان 33,000 تومان
40%
54,000 تومان 32,000 تومان
40%
85,000 تومان 50,000 تومان
40%
70,000 تومان 42,000 تومان
40%
95,000 تومان 60,000 تومان
40%
105,000 تومان 63,000 تومان
40%
65,000 تومان 40,000 تومان
40%

جامعه شناسی

خرد جامعه شناسی

55,000 تومان 33,000 تومان
40%
30,000 تومان 18,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

دیوان حکیم سنایی

108,000 تومان 70,000 تومان
40%
40,000 تومان 24,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

پیش به سوی ثروت(ج دوم)

50,000 تومان 30,000 تومان
40%
75,000 تومان 45,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

زود قضاوت نکن

50,000 تومان 30,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

راه نمایان شد

39,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان خارجی

دختران خطرناک

34,000 تومان 21,000 تومان
40%
93,000 تومان 56,000 تومان
40%
35,000 تومان 21,000 تومان
40%

داستان خارجی

بیمار خاموش

50,000 تومان 30,000 تومان
40%
48,000 تومان 30,000 تومان
40%
50,000 تومان 30,000 تومان
40%

داستان ایرانی

برزخ ژوری

30,000 تومان 18,000 تومان
40%
30,000 تومان 18,000 تومان
40%
35,000 تومان 21,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

کاربرد قانون جذب

70,000 تومان 42,000 تومان
40%

داستان ایرانی

عشق و چیزهای دیگر

18,000 تومان 10,000 تومان

داستان ایرانی

چهل سالگی

9,000 تومان

ادبیات فارسی

پرت و پلا

10,000 تومان
40%

داستان ایرانی

ویران می آیی

14,000 تومان 9,000 تومان
40%

داستان ایرانی

سرخ سفید

40,000 تومان 24,000 تومان

داستان ایرانی

جامه دران

8,000 تومان

داستان ایرانی

بیست زخم کاری

10,000 تومان
40%

داستان ایرانی

پیچ

14,000 تومان 9,000 تومان
40%

داستان ایرانی

احتمالا گم شده ام

23,000 تومان 14,000 تومان
40%

داستان ایرانی

همخونه

50,000 تومان 30,000 تومان
40%
66,000 تومان 40,000 تومان
40%
14,000 تومان 9,000 تومان
40%

جامعه شناسی

دیرینه شناسی دانش

48,000 تومان 30,000 تومان
40%
38,000 تومان 23,000 تومان
40%
70,000 تومان 40,000 تومان
40%

داستان ایرانی

سارا

80,000 تومان 50,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

وقت شکوفایی

34,000 تومان 20,000 تومان
40%
150,000 تومان 90,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

مقدماتی بر روان کاوی لکان

40,000 تومان 24,000 تومان
40%
95,000 تومان 60,000 تومان
40%

اسلام

هبوط

30,000 تومان 18,000 تومان
40%

ادبیات فارسی

کویر

58,000 تومان 35,000 تومان
40%
85,000 تومان 51,000 تومان
40%

جامعه شناسی

آینده قدرت

60,000 تومان 36,000 تومان
40%
59,000 تومان 36,000 تومان
40%
85,000 تومان 50,000 تومان
40%
36,000 تومان 22,000 تومان
40%
39,000 تومان 25,000 تومان
40%

اسطوره

سفر قهرمان

65,000 تومان 40,000 تومان
40%
40%

داستان خارجی

هنوز هم من

90,000 تومان 55,000 تومان
40%
42,000 تومان 26,000 تومان
40%

داستان ایرانی

بانوی قصه

95,000 تومان 60,000 تومان
40%
50,000 تومان 30,000 تومان

ادبیات فارسی

جنگنامه کشم

25,000 تومان
40%

داستان خارجی

پس از تو

62,000 تومان 37,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

راه روشن است

40,000 تومان 24,000 تومان
40%

داستان ایرانی

یادت نرود که

60,000 تومان 36,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

اما

59,000 تومان 36,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

غرور و تعصب

59,000 تومان 36,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

اصول مذاکره و فن بیان

49,000 تومان 30,000 تومان
40%

اسطوره

افسانه دولت

40,000 تومان 25,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

تقویت حافظه در 30 روز

65,000 تومان 40,000 تومان

ادبیات فارسی

روضه الانوار

25,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

قتل به سبک انگلیسی

64,000 تومان 40,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

سفر تک نفره

29,000 تومان 18,000 تومان
40%

داستان ایرانی

ماه تی تی

47,000 تومان 28,000 تومان

ادبیات فارسی

دیوان غالب دهلوی

30,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

مثبت درمانی

55,000 تومان 33,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

فانوس دانایی (تا ساحل آرامش 1)

22,000 تومان 13,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

خشم

38,000 تومان 23,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

همسر مسافر زمان

83,000 تومان 50,000 تومان
40%

جامعه شناسی

جامعه‌شناسی فرهنگ

40,000 تومان 25,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

میان سالی یک راهنمای فلسفی

25,000 تومان 15,000 تومان
40%

داستان ایرانی

نامه آخر

33,000 تومان 20,000 تومان
40%
75,000 تومان 45,000 تومان

ادبیات فارسی

برزونامه (بخش کهن)

25,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

بیلی

36,000 تومان 22,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن

49,000 تومان 30,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

مردان مریخی زنان ونوسی

65,000 تومان 40,000 تومان

ادبیات فارسی

جواهرنامه نظامی

30,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

دانشنامه فروید

50,000 تومان 30,000 تومان
40%

داستان ایرانی

قهوه سرد آقای نویسنده

40,000 تومان 25,000 تومان

ادبیات فارسی

دیوان اشراق

25,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

مادام بواری

73,000 تومان 43,000 تومان

ادبیات فارسی

دیوان سیدای نسفی

25,000 تومان
40%

روانشناسی و موفقیت

نمود خود در زندگی روزمره

50,000 تومان 30,000 تومان
40%
33,000 تومان 20,000 تومان
40%
40%
25,000 تومان 15,000 تومان
40%
25,000 تومان 15,000 تومان
40%

ادبیات خارجی

تو بالاتر از عشقی

35,000 تومان 21,000 تومان
40%
95,000 تومان 60,000 تومان
40%