خاطرات شعبان جعفری(شعبان بی مخ)

25,000 تومان

شعبان جعفری (۱ فروردین ۱۳۰۰در تهران – ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ در سنتا مونیکا، کالیفرنیا)در میان مخالفانش مشهور به «شعبون بی‌مخ» و گاهی با لقب شعبان تاجبخش یکی از نام‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران و از بازیگران مهم کودتای ۲۸ مرداد بود.

ناموجود