باورهای کهن ایرانیان

18,000 تومان

در این کتاب باورهای کهن ایرانیان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول کتاب ابتدا پیشینه‌ای از ایرانیان و باورهای آنان آمده و سپس دربارۀ اخلاق، جزاها، اهمیت خانواده، کشاورزی، دامداری، امانت‌داری و …. ایرانیان کهن مطالبی بیان شده است.

ناموجود