سوره نیلوفر سه‌گانه: سه متن بودایی مهایانه

28,000 تومان

ترجمه یکی از مهم‌ترین کتاب‌های بودایی شاخه «مهایانه» است که کمابیش مدت دوهزار سال در میان بوداییان آسیای خاوری مردم ژاپن، چین، کره و کشورهای دیگر پیروان و دوست‌داران بسیار داشته است، و امروز هم کتاب مقدس چندین فرقه‌ی مهم بودایی در ژاپن به‌شمار می‌آید

ناموجود