ماجراهای جدید شرلوک هلمز

16,000 تومان

شرلوک هلمز بازمی گردد! … پس از درگذشت سرآرتور کانن دویل، خالق شرلوک هلمز، نویسندگان بسیاری کوشیدند تا با استفاده از شخصیت هلمز داستان های تازه ای بنویسند. در میان این نویسندگان آدریان کانن…

کتاب ماجراهای جدید شرلوک هلمز
ماجراهای جدید شرلوک هلمز

16,000 تومان