پرنده آبی

14,000 تومان

داستان آن دربارهٔ دختری به نام می‌تیل و برادرش تیل‌تیل است که به دنبال پرندهٔ آبیِ خوشحالی هستند. در این راه یک پری کمکشان می‌کند.و در این میان یکسری وسایل که هر کدام نماد انسان هایی در دنیای واقعی هستند پدیدار می شوند

ناموجود