پهلوی ها خاندان پهلوی به روایت اسناد (3 جلدی)

100,000 تومان

مجموعه سه جلدی پهلوی ها شامل صدها قطعه عکس و سند است که برای اولین برای در ایران منتشر می شود. این مجموعه مستند و ارزنده، افقی جدیدی پیش روی خوانندگان می گشاید و روشنگر زوایای پنهان خاندان پهلوی در طول حاکمیتشان است

ناموجود