موسیقی شناسی فرهنگ تحلیلی مفاهیم

53,000 تومان

کتاب موسیقی شناسی فرهنگ یک فرهنگ توصیفی و تحلیلی مفاهیم است، و در توضیح مسائلی نوشته شده که در شرایط کنونی در جریان دریافت جدی و اندیشیدن به موسیقی پدید می آیند.

ناموجود

در صورت موجود شدن خبرم کن